Zoeken

Klachten

Stichting Zonne Eiland doet er alles aan om iedereen de juiste en kwalitatief goede zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent met de aan u, of aan uw naasten, verleende zorg. Aarzel niet om uw klacht kenbaar te maken want binnen Stichting Zonne Eiland wordt een klacht altijd gezien als een kans tot verbetering.

Als jeugdige kun jij (of je wettelijk vertegenwoordigers) je met je klacht direct richten tot de Klachten Commissie Zeeland (pdf).

Ook kun je klachten en andere problemen bespreken met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Zeeland. Voor de vertrouwenspersoon jeugdhulp kunt u contact opnemen met het AKJ: 088 – 555 1000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@akj.nl of het contactformulier op de website invullen. Via deze website kun je ook chatten met een medewerker. Voor meer informatie zie dit document (pdf).

Wij adviseren volwassen cliënten (WMO en WLZ) een klacht allereerst te bespreken met de zorgverlener van Stichting Zonne Eiland, want een rustig en goed gesprek kan uw ongenoegen soms al oplossen. Biedt dit gesprek geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris (pdf) luistert, denkt met u mee en bemiddelt tussen u en uw zorgverlener om zo tot een goede oplossing te komen.

Is uw klacht na bemiddeling van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de Klachten Commissie Zeeland.

De volledige klachtenprocedure staat beschreven in het CKZ Klachtenreglement (pdf).

Voor WLZ-cliënten is Stichting Zonne Eiland aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie Zorg Algemeen te Den Haag. U kunt contact opnemen met deze onafhankelijke geschillencommissie via degeschillencommissie.nl.

Zonne Eiland is een kleinschalige zorg- en activiteitenboerderij in West-Zeeuws-Vlaanderen. Wij werken zowel met kinderen als met volwassenen. Op Zonne Eiland vinden we het belangrijk dat mensen zich hier thuis voelen en hier een veilige plek vinden om te genieten, te leren en te werken. Lees meer over ons
Word vriend van Zonne Eiland door vrijwilligerswerk te doen of doe een schenking. Wie 50 euro stort of meer, ontvangt bovendien het mooie fotoboek 'Zonne Eiland in beeld'.
Eiland 13
4528 KH Sint Kruis
Telefoon: 06-49654995
E-mail: info@zonne-eiland.nl
Stichting Zonne Eiland